Oferta P-POŻ

  • Szkolenia wstępne i okresowe z zakresu P-POŻ dla wszystkich grup zawodowych
  • Tworzenie instrukcji z zakresu P-POŻ na stanowiskach pracy, w tym opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
  • Ocena zagrożenia wybuchem na stanowiskach pracy
  • Opracowywania „Dokumentu zabezpieczenia stanowisk pracy przed wybuchem”
  • Tworzenie wymaganej dokumentacji P-POŻ niezbędnej do funkcjonowania danej firmy
  • Utrzymywanie kontaktów z organami kontroli warunków P-POŻ w zakładzie (Państwowa Straż Pożarna)
  • Bieżące kontrolowanie zakładu i informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach pod względem zabezpieczenia przeciwpożarowego zakładu
  • Zaopatrzenie firmy w niezbędne artykuły P-POŻ (znaki bezpieczeństwa, gaśnice)