Oferta BHP

 • Szkolenia wstępne i okresowe z zakresu BHP dla wszystkich grup zawodowych
 • Tworzenie i opiniowanie szczegółowych instrukcji BHP na stanowiskach pracy
 • Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
 • Tworzenie wymaganej dokumentacji BHP niezbędnej do funkcjonowania danej firmy
 • Prowadzenie postępowania powypadkowego
 • Utrzymywanie kontaktów z organami kontroli warunków BHP w zakładzie (Państwowa Inspekcja Pracy, Sanepid)
 • Kontrola badań lekarskich i szkoleń pracowników
 • Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach
 • Kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Zaopatrzenie firmy w niezbędne artykuły BHP (znaki bezpieczeństwa, apteczki)
 • Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Kontrola i doradztwo w zakresie organizacji stanowisk pracy
 • Analiza bezpieczeństwa maszyn znajdujących się na terenie zakładu
 • Współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami oraz firmami zajmującymi się wykonywaniem pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy
 • Prowadzenie rejestrów wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych oraz podejrzeń o takie choroby
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy
 • Sporządzanie i przedstawianie okresowych analiz stanu bhp,